• slider image 152
  • slider image 150
  • slider image 182
  • slider image 148
  • slider image 155
:::

研習 簡美芳 - 科技中心 | 2019-10-09 | 人氣:33

一 教師研習資訊myRIOmini智慧型機器人I課程代碼:2711407

二 教師研習資訊「myRIOmini智慧型機器人II」課程代碼:2711412
三  辦理日期:1081019日、20日(2日,每日8小時,可選擇1日或2日課程)。
四 辦理地點:國立花蓮高工東區技術教學中心機電整合工廠。
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開
:::

維基百科查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字
:::

會員登錄

OPENID 登入

成語隨時背

ㄖㄨ ˊ ㄗㄨㄛ ˋ ㄔㄨㄣ    ㄈㄥ   
好像沐浴在春風之中,意同如沐春風。比喻受到良師的諄諄教導。
more...

教育宣導網站

https://hlc.entry.edu.tw/NoExamImitate_HL/NoExamImitateHome/Apps/Page/Public/14/ChooseSys.aspx
http://teachernet.moe.edu.tw/BLOG/Family/PublicFamily.aspx
http://teachernet.moe.edu.tw/
http://library.hlc.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=154501
http://eschool.hlc.edu.tw/
http://www.coop.ntue.edu.tw/des.php
https://sso.hlc.edu.tw/Login.aspx
http://www1.inservice.edu.tw/
https://elearn.epa.gov.tw/default.aspx
http://priori.moe.gov.tw/index.php?mod=resource/index/content/material_ch
https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/index.php
http://yljh8882054.pixnet.net/blog
http://www1yljh.hlc.edu.tw/fileweb/fileweb_v.asp?id={40DB40D9-538D-4AA1-A4C0-B72A9545373B}
https://www.facebook.com/%E7%8E%89%E9%87%8C%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%BF%BB%E8%BD%89-887375604703565/
http://teachernet.moe.edu.tw/BLOG/Family/index.aspx?FamilyID=106
https://www.youtube.com/watch?v=RFn6lW5uDIU
https://docs.google.com/forms/d/1RT0Z7OXzq8watvArn8aeUMW16iar79WvjjtuiZjL4AE/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1iEi6RA6qGcqjW7Q8llJEqt2TncF9WlhpSQism-cuxBJh274UN7vYeBNg
https://docs.google.com/forms/d/1mLp3geneXqQMtNh6SMzR2rIHW-2sd-MhcUY0I_bwt10/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR34yJBIQEFKmBAdFMGdi4qCp3HjZ3Q9gPBWlTp6J3QdAfcEGAolMEKY3Yg
https://www.facebook.com/%E7%8E%89%E4%B8%AD%E4%BA%BA%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%A0%B1%E5%A0%B1-848082072000293/
[ more... ]